O firmie

    Firma powstała w kwietniu 1996r jako Przedsiębiorstwo Remontowe Energetyki i Hutnictwa Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek nr 1., Domeną firmy były specjalistyczne usługi budowlane - kompleksowe realizacje i remonty budowli przemysłowych w energetyce i hutnictwie, takich jak chłodnie i kominy przemysłowe. Od lutego 1999 rozszerzyła swój profil o profesjonalne usuwanie i utylizację odpadów przemysłowych w tym odpadów niebezpiecznych. W październiku 1999 r zmienia nazwę na PREH Sp. z o.o. oraz siedzibę na Kraków ul. Grzegórzecka nr 69.
    W następnych latach firma przeniosła swoje główne zainteresowania na problemy utylizacji odpadów zawierających azbest, oferując możliwość utylizacji tego typu odpadów również poprzez ich gospodarcze wykorzystanie. Takie działanie pozwoliły jednocześnie na obniżenie kosztów utylizacji odpadów azbestowych, jak i trwałe usunięcie zagrożenia dla środowiska.
    Obecnie, dzięki doskonałej współpracy z odpowiednimi składowiskami odpadów niebezpiecznych, jesteśmy w stanie oferować naszym kontrahentom najbardziej ekonomiczne rozwiązania w zakresie utylizacji odpadów azbestowych. Powyższe stwierdzenie dotyczy nie tylko tego rodzaju odpadów, ale również obejmuje inne odpady przemysłowe.
    Nowym polem działania firmy PREH Sp. z o. o. są paliwa alternatywne. Oferujemy odpowiednio przygotowane, sprawdzone pod względem chemicznym i fizycznym, z dostawą loco odbiorca odpady palne (paliwo alternatywne). Oferowane paliwa są doskonałym uzupełnieniem paliw kopalnych w takich zakładach jak cementownie, ciepłownie, elektrociepłowni, koksownie, itp.