Paliwa alternatywne

    Współspalanie odpadów wraz z konwencjonalnymi paliwami w instalacjach przemysłowych, takich jak bloki energetyki zawodowej czy cementownie, jest rozwiązaniem, które w aspekcie kompleksowego zagospodarowania różnych rodzajów odpadów od kilku już lat budzi uzasadnione zainteresowanie i nadzieje na szersze wprowadzenie metod termicznych do krajowych systemów zagospodarowania odpadów.
    Piece cementowe dzięki charakterystycznym cechom przebiegającego w nich procesu technologicznego należą do grupy tych instalacji, które w stosunku do instalacji z innych branż przemysłu są w stanie w zgodzie z obowiązującym prawem relatywnie najłatwiej podjąć współspalanie określonych grup odpadów, spełniając bardzo ostro zdefiniowane wymagania w zakresie standardów emisyjnych i parametrów procesowych. Kolejna istotna grupa instalacji pretendujących do współspalania odpadów, jaką stanowią energetyczne kotły pyłowe, nie będzie w stanie spełnić – w zdecydowanej większości przypadków bez kosztownych modernizacji istniejących instalacji oczyszczania spalin – zapisanych prawnie wymagań w zakresie emisji do powietrza, co dodatkowo zwiększa zainteresowanie piecami do wypalania klinkieru.

    Nasza firma, będąc przedstawicielem niemieckiej firmy
FORBERGER Entsorgugnsgesellschaft mbH oferuje odbiorcom wysokokaloryczne paliwo alternatywne przygotowane z wykorzystaniem odpadów przemysłowych o kodach:

·       mieszane opakowania o kodzie 150106
·
       mieszane odpady z budownictwa o kodzie 170904
·
       opakowania z tworzyw o kodzie 150102
·
       opakowania z drewna o kodzie 150103  

Paliwo to nie jest wytwarzane z odpadów niebezpiecznych ani z odpadów komunalnych. W procesie technologicznym, w trakcie którego wymienione odpady są wielokrotnie rozdrabniane i sortowane w celu wydzielenia frakcji niepożądanych, takich jak metale, części mineralne, szkło itp. powstaje pełnowartościowy produkt w postaci sypkiego granulatu o wymiarach do 30 mm. Istnieje możliwość dalszego rozdrobnienia w zależności od potrzeb konkretnego odbiorcy.

 

Transgraniczne przemieszczanie odpadów

Termiczne przekształcanie odpadów