Transport odpadów

    Firma PREH Sp. z o. o. prowadzi usługi w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne. Działalność prowadzona jest na podstawie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Zezwolenie ( nr GO.04.JT.7662 – 32/04 ) zostało wydane przez Prezydenta Miasta Krakowa w dniu 23 kwietnia 2004r. z mocą obowiązywania do 31 grudnia 2008r. W dniu 2 marca 2005r. firma uzyskała rozszerzenie wspomnianego zezwolenia w części dotyczącej rodzajów transportowanych odpadów ( nr GO-04.CJ.7662 – 14/05 ). W okresie od 01 stycznia 2004r. do 31.05.2006r. przetransportowaliśmy na składowisko odpadów niebezpiecznych prawie 11 000 Mg odpadów zawierających azbest. Ogólna masa pozostałych odpadów, które zostały przetransportowane do odbiorców finalnych wyniosła ponad 100 000 Mg.

Pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (bazowe)

Strona 1
Strona 2
Strona 3
Strona 4

Rozszerzenie pozwolenia na transport

Strona 1
Strona 2
Strona 3